سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تنهآییـ خـــودمـ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

حال خراب

    نظر

حالم خیلی بده .دلم گرفته .ازدست آدما ، از دست خودم .

 انقدر جون ندارم که حتی به مغزم چیز درست و حسابی نمی یاد که بنویسم .

تمام زندگیم شده ای کاش . دلم می خواد به گذشته بر گردم .

ای کاش می شد به گذشته بر گشت . حیف که زندانی زمان شدم ..

مثل یه آدمی شدم که آروم داره جون می ده ، هیچکی هم نمی فهمه .