سفارش تبلیغ
صبا

تنهآییـ خـــودمـ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

همه ی وجودم

    نظر

بود و نبودم ...                                                                                                                                                                                            همه ی وجودم ...                                                                                                                                                                                           آروم جونم ...                                                                                                                                                                                            واست میخونم ...                                                                                                                                                                                           دل نگرونم ...                                                                                                                                                                                             اگه نباشی بدون چشمات مگه میتونم؟                                                                                                                                                                 گرمی دستات ...                                                                                                                                                                                           برق اون نگاه ...                                                                                                                                                                                            میشکنه قلبم بی تو و صدات ...


....

    نظر

دلتنگ که باشی

آدم دیگری میشوی

خشن تر

عصبی تر

کلافه تر

و تلختر

با اطراف هم کاری نداری

همه اش را نگه میداری

دقیقاسرهمان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی


جونم

    نظر

دلتنگم


دلتنگ روزهای باتو بودن

من صدایت کنم عشقم

و تو بگویی جونم

و من سیر نشوم از این جانم گفتن هایت

و باز صدایت کنم

و بازصدایت کنم …


روزهای خوب چه زود تمام میشوند